1111 Maxime - Creaţie

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Ceea ce nu e original nu suscită interes iar ceea ce este original poartă mereu în sine defectele individualului.
Goethe
 • Creaţia este un miracol în plină desfăşurare imensitatea ei se contemplă cu propria sa mărime.
  V. Hugo
 • Orice literatură care refuză să păşească frăţeşte între ştiinţă şi filozofie este o literatură ucigaşă şi sinucigaşă.
  Ch. Baudelaire
 • Nu trebuie să imiţi ceea ce vrei să creezi.
  Braque
 • Creaţia e masculinitate – e fecundarea realităţii, din care rezultă o fiinţă nouă, o operă de artă.
G. Ibrăileanu
 • Nu e mare opera unde e mult material, ci aceea unde e mult suflet.
  Nicolae Iorga
 • Să creezi ca un zeu, să porunceşti ca un rege, să munceşti ca un sclav.
  Constantin Brâncuşi
 • Orice creaţie o reface pe cea originară a lumii.
  Mircea Eliade
 • Marii creatori nu au biografie. Biografia lor este opera.
  G. Călinescu
 • Orice creaţie adevărată e o sporire a vieţii.
Ion Agârbiceanu
 • Lingvistic, capodopera este un epitet pozitiv.
Nichita Stănescu