1111 Maxime - Dascăl

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Datoria profesorului este de a pune la îndemâna elevilor motive de exaltare.
R. M. du Gard
 • Nu-i înveţi pe alţii ce vrei, nu-i înveţi pe alţii ceea ce ştii; îi înveţi ceea ce eşti.
  Jean Jaurès
 • A repeta an de an aceeaşi lecţie, cu mici variaţii, e o adevărată viaţă cazonă.
  C. Levy – Strauss
 • Învăţătorul e un muncitor oral.
  Simion Mehedinţi
 • Nu legea, nu cartea, regulamentul, revizorul,inspectorul ori ministrul fac şcoala, ci o faci zilnic tu, cel care te sui la catedră.
Simion Mehedinţi
 • Atât preţuieşte şcoala,cât preţuieşte profesorul.
  P. P. Negulescu
 • (Ca să fii dascăl) trebuie să citeşti un morman de cărţi, să deschizi file,să te plimbi prin odaie ca să faci sinteza ideilor, să întocmeşti fişe, să alergi prin bibliotecă, să-ţi mânjeşti degetele cu cerneală.
  G. Călinescu
 • De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi.
  Constantin Noica
 • Dascălul cunoaşte elevul educându-l şi-l educă mai bine cunoscându-l./ Ce trebuie să ştie profesorul ca să-l înveţe pe John limba latină? Să-l cunoască pe John!
 • Educatorul lucrează cu materialul clientului.
 • Profesorul ca şi soldatul nu are viaţă personală.
(Parafrază după Nichita Stănescu)