1111 Maxime - Educaţie permanentă

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Omul, chiar când e învăţat, nu se umileşte dacă învaţă mereu şi nu se îndărătniceşte niciodată.
Sofocle
 • Ceea ce avem de învăţat să facem, învăţăm făcând.
  Aristotel
 • Non scholae, sed vitae discimus (lat.). – Învăţăm pentru viaţă, nu pentru şcoală.
  Seneca
 • Învăţatul consideră nu numai actualitatea, dar şi viitorul.
  J.Fichte
 • Oamenii cei mai învăţaţi dintr-un secol sunt nişte ignoranţi în mijlocul învăţaţilor secolilor următori, precum învăţaţilor din zilele noastre le lipsesc o mulţime de cunoştinţi de care au să se bucure generaţiile viitoare… Cine poate spune unde se află limita dezvoltării spiritului omenesc?
Ion Ghica
 • Cum se gândeşte, cum se iubeşte, cum se suferă nu se poate învăţa în orele de curs, nici atesta prin certificat de absolvire.
  Camil Petrescu
 • Robinson Crusoe n-a învăţat carte la un pension de domnişoare, ci la şcoala vieţii, de toate. Ştia şi carte, dar şi să cioplească, să ciocănească, să sape, adică să muncească.
  Marin Preda
 • A învăţa să înveţi de-a lungul întregii vieţi. Obiective: a învăţa pentru a cunoaşte; a învăţa pentru a acţiona; a învăţa să trăieşti împreună cu alţii; a învăţa să fii. Comisia internaţională asupra educaţiei pentru sec.al XXI– lea
  Jacques Delhors
 • Învaţă viaţă pentru viaţă.
  Slogan al şcolii franceze
 • Profesorul de literatură are datoria de a sădi în elevi dorinţa de: a învăţa să citească o carte; a vedea o piesă de teatru; a asculta un poem; a merge la bibliotecă azi şi toată viaţa şi de a face din studiul literaturii o şcoală de libertate şi de onestitate intelectuală.
Al. Călinescu
 • Tota vita schola est (lat.). – Toată viaţa este o şcoală.
Comenius