1111 Maxime - Om

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Fără speranţă, omul nu-i decât un animal.
Profetul Mahomed
 • Omul, o lume în mic.
  Democrit
 • Omul este un întreg, divizat în două părţi,motiv pentru care va aspira, întotdeauna, să caute, pentru a regăsi, jumătatea pierdută spre a se uni cu ea.
  Platon
 • Omul este măsura tuturor lucrurilor.
  Protagoras
 • Omul…fiinţa cea mai înţeleaptă pentru că are mâini.
Anaxagoras
 • Omul este un suflet sărman, încătuşat de un cadavru.
  Epictet
 • Omul este ceva sfânt pentru om.
  Seneca
 • Omul nu este decât o trestie, cea mai fragilă din natură, dar este o trestie gânditoare.
  Blaise Pascal
 • Omul este un animal negru, care are păr creţ pe cap, umblă în două labe, e aproape tot atât de îndemânatic ca o maimuţă, e mai puţin voinic decât celelalte animale de statura lui, având ceva mai multe idei şi mai multă uşurinţă în exterminarea lor…
  Voltaire
 • A spune că omul este un amestec de putere şi slăbiciune, de lumină şi de orbire, de micime şi de grandoare nu înseamnă a-i face proces, ci a-l defini.
D.Diderot
 • Omul este mai mult decât o marfă.
Raul Sanmelson