1111 Maxime - Presă

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Presa - a patra putere în stat (alături de celelalte trei consfinţite de Constituţie: legislativă, executivă şi judecătorească). Formula aparţine lui Charles – Marie, marchiz (devenit ulterior conte) de Salaberry d’Irumberg (6 sept 1766, Paris – 7 ian. 1847), având iniţial o conotaţie nu tocmai pozitivă. La 14 febr. 1827, acesta a numit ziarele „singura plagă pe care Moise a uitat s-o abată asupra Egiptului” (la seule plaie dont Moïse a oublié de frapper l’Egypte)… „Presa vrea să devină a patra putere în stat” ( la presse veut devenir le quatrième pouvoir dans l’Etat).
 • „Există, de exemplu, ceva mai tiranic decât să răpeşti libertatea presei? Şi se poate numi liber un popor căruia nu-i este îngăduit să gândească prin scris?”
  Voltaire
 • Patru ziare ostile fac mai mult rău unui guvern decât o mie de baionete.
  Napoleon Bonaparte
 • Dacă n-ai citit ziarele câteva luni şi le citeşti după aceea la un loc, îţi dai seama câtă vreme se iroseşte cu aceste hârtii.
  Goethe
 • Prefer unui guvern fără presă, o presă fără guvern.
Thomas Jefferson
 • Polemica face puterea presei şi­-i determină utilitatea.
  Gérard de Nerval
 • Libertatea presei este pentru maşinăria statului ceea ce este supapa de siguranţă pentru maşinile cu abur: căci prin ea orice nemulţumire îşi face drum îndată prin cuvinte; ba chiar, dacă nu are foarte mult material, se va epuiza în ele.
  Arthur Schopenhauer
 • Nu înţeleg cum poate o mână pură să se atingă de un ziar fără o convulsie de scârbă.
  Baudelaire
 • Respirăm prin presă, gazetele sunt plămânii Neamului.
  Octavian Goga
 • Manualul de cultură al omului de astăzi e ziarul.Ziarul e profesorul poporului.
Karl Hauer
 • Un câine de pază al democraţiei.
Cartea Europeană a Drepturilor Omului