1111 Maxime - Tradiţie

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Oamenii sunt mai încrezători în datinile şi tradiţiile strămoşilor decât în judecata lor.
Vauvenargues
 • Tradiţia este democraţia celor care au fost.
  Chesterton
 • În fiecare dintre mormintele celor căzuţi pentru liber- tate, sămânţa libertăţii încolţeşte gata să dea seminţe la rându-i.
  Walt Whitman
 • Când o formă artistică se perimează nu înseamnă că arta dispare o dată cu ea. La fel cu sentimentul religios.
  R. M. du Gard
 • Tradiţia este o luptă contra imperiului timpului, o comunicare cu misterul istoriei.
N. A. Berdiaev
 • Tradiţia nu înseamnă că cei vii sunt morţi, ci că morţii sunt vii.
  G. Santayana
 • Trecutul este uşa viitorului.
  B.P. Hasdeu
 • Viaţa nu ţâşneşte din mormintele unde putrezesc morţii, ci din inimile acelora care o au într-înşii.
  C. A. Rosetti
 • Tradiţia bine înţeleasă e ca o statuie de marmură, preluată de la un templu vechi, pentru a înălţa unul nou.
  Ovid Densusianu
 • Cine uită nu merită. Trecutul se cuvine a fi asumat.
Nicolae Iorga
 • Iubim tradiţia, dar nu prejudecăţile ei.
P.Comarnescu