1111 Maxime - Brâncuşiene

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 

 • Lucrurile nu-s greu de făcut; totu-i să ajungi în stare de a le face.
 • Să rezumi toate formele într-o formă şi s-o faci vie.
 • Eu aş vrea să creez aşa cum respir.
 • Arta nu face decât să înceapă continuu.
 • Lumea poate fi salvată prin artă. Artistul face, în fond, jucării…pentru oameni mari. El este ca şi viermele de mătase.
 • Arta nu e nici modernă, nici veche. Numai că timpul perfecţionează spiritul omenesc şi spiritul cere el însuşi aceasta.
 • Săpând necontenit fântâni interioare, eu am dat de izvorul vieţii fără de bătrâneţe. Aşa este arta: tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.
 • Nimic nu se învaţă la umbra măreţilor arbori.
 • Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi.
 • Arta este un mare DA răspuns vieţii.
 • Arta nu ridică oamenii deasupra lor, ci în ei înşişi.